Polityka prywatności

Endress Polska Sp z o.o. szanuje i przestrzega prawa do prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.endress-polska.pl. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach stronie www.endress-polska.pl  oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

W przedstawionej poniżej polityce prywatności wskazujemy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających stronę www.endress-polska.pl oraz o przysługujących Ci prawach.

Korzystając z tego serwisu www.endress-polska.pl akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu www.endress-polska.pl. Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

Postanowienia Ogólne

• Administratorem danych osobowych użytkowników jest Endress Polska Sp. z O.O.z siedzibą w Skwierzynie KRS: 000006272. NIP 7881725987 REGON 631156245, adres do korespondencji: ul. Roosevelta 2A, 66-440 Skwierzyna

• We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,  możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: : ul. Roosevelta 2A, 66-440 Skwierzyna - przez e-mail: info@endress-polska.pl Dane osobowe użytkowników zbierane, przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Przetwarzanie i wykorzystanie gromadzonych danych

• Korzystanie ze strony internetowej www.endress-polska.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych.

• Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi Formularza kontaktowego (w zakresie adresu e-mail ) .

• Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Endress Polska Sp z O.O., za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

• Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony, do komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

• Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

• Gromadzone dane przechowywane są  na zabezpieczonych serwerach zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym) jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www. endress-polska.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

• Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do żądania kopii przechowywanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody.

• Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może się zwrócić bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, a także w każdym innym celu związanym z przetwarzaniem jej danych osobowych przesyłając wiadomość na adres: info@ endress-polska.pl

• Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

• Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych danych tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

Pliki Cookies

• Podczas korzystania przez użytkownika ze strony www. endress-polska.pl pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

• Uzyskane w powyższy sposób dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony.

• Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.

• Zebrane dane są nie są wykorzystywane przez jakiekolwiek innej podmioty trzecie.

• Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.