DuplexTechnologia DUPLEX, wprowadzenie

Wczoraj:

W czasach gdy elektronika sterująca nie była dostępna, stosowane były prądnice asynchroniczne w celu uzyskania tzw. "czystego" prądu oraz prądnice synchroniczne stosowane w urządzeniacho trudnym rozruchu.

Dziś:

Technologia DUPLEX dostosowuje aktualne parametry zespołu prądotwórczego do chwilowego zapotrzebowania na prąd elektryczny. System ten pozwala uniknąć przeciążenia silnika i prądnicy z jednoczesnym wykorzystaniem rezerw mocy.

Dlatego prądnice DUPLEX są stosowane do zasilania największych obciążeń indukcyjnych, chroniąc jednocześnie wrażliwe odbiorniki przed uszkodzeniem. System DUPLEX pozwala na połączenie zalet generatorów synchronicznych i asynchronicznych i zakończenie odwiecznego sporu o wyższość jednego z tych dwóch typów urządzeń nad drugim.

Zestawienie zalet:

  • Połączenie zalet prądnic synchronicznych i asynchronicznych
  • Technologia VKS: V= Wysoka trwałość K = Bezstykowo S = Bez usterek
  • Jednoczesne zastosowanie odbiorników elektronicznych i indukcyjnych
  • Zastosowanie bezszczotkowej, elektronicznie sterowanej prądnicy synchronicznej G Osiągnięcie trwałości 20.000 godzin pracy dzięki wyeliminowaniu szczotek
  • Stopień ochrony IP 54 oznaczający zabezpieczenie przed kurzem i wodą
  • 200% asymetrii obciążenia w pracy
  • Stabilność napięcia +/- 1% przy agregatach trójfazowych
  • 4 krotny prąd rozruchowy
  • 100% zabezpieczenie przed zwarciem.
  • Współczynnik zniekształceń ≤ 5%

Ważny wyróżnik:

Zamiast podatnych na zużycie szczotek węglowych, w systemie ENDRESS-DUPLEX zastosowano inteligentny obwód wzbudzania. W połączeniu z elektronicznym układem zasilającym rozwiązanie to charakteryzuje najnowocześniejsze generatory prądotwórcze.

Duplex

Uniwersalny agregat prądotwórczy
do wszystkich zastosowań

Zastosowanie
Foto 3

Pełne bezpieczeństwo dzięki klasie ochrony IP 54. Dlaczego spełnienie wymagań klasy ochrony IP 54 jest takie ważne?

Klasa ochrony IP 54 oznacza zabezpiecze- nie prądnicy przed cząsteczkami kurzu
i wody. Oznacza to nie tylko zwiększenie żywotności urządzenia, lecz przede wszystkim dodatkowe zabezpieczenie obsługujących je osób.

Foto 4

Wymiary: kompaktowe, Moc: ogromna
Wysoka moc typowa dla dużych
generatorów!

Agregat prądotwórczy DUPLEX 13 kVA obsługiwać może urządzenia wymagające zasilania przez stacjonarne generatory o mocy 15 kVA. Czterokrotne zwiększenie prądu nominalnego przez prądnice bezszczotkowe DUPLEX umożliwia przezwy- ciężenie wysokich prądów rozruchowych. Te unikatowe zalety oznaczają także zwiększenie mobilności urządzenia.

Foto 5

Prąd o precyzyjnych parametrach do zasilania wrażliwych odbiorników Czym jest prąd o "precyzyjnych parametrach"?

Odbiorniki elektroniczne, takie jak np. spawarki, komputery, telewizory, urządzenia stereofoniczne, grzewcze i inne sterowniki elektroniczne wymagają zasilania prądem o stałym napięciu i stabilnej częstotliwości. Technologia DUPLEX umożliwia utrzymanie napięcia w granicach +/- 1% od wartości nominalnej (230 V) w celu zagwaranto- wania ochrony odbiornika.