Silnik napędowy

Tryby pracy

Silniki benzynowe

Silniki benzynowe

są stosowane wtedy, gdy wymagana jest kompaktowa budowa agregatu prądotwórczego szczególnie cenna przy zastosowaniach mobilnych. Zakłada się umiarkowany czas i zmienne warunki eksploatacji.

Silniki wysokoprężne

charakteryzują się dużą masą i niezawodnością, dlatego są stosowane w przypadku dłuższego czasu eksploatacji. Jednostkowe zużycie paliwa silnika wysokoprężnego jest niższe niż silnika benzynowego.

Kiedy sprawdzi się lepiej silnik wysokoobrotowy, a kiedy niskoobrotowy?

Kiedy sprawdzi się lepiej silnik wysokoobrotowy, a kiedy niskoobrotowy?

Silnik wysokoobrotowy:
Silniki benzynowe lub wysokoprężne pracujące z prędkością obrotową 3000 obr/min. Silniki pracujące dziennie ok. 4-10 godzin.
Żywotność = ok. 3000 - 5000 godzin.
Obszar stosowania: Budowy, rzemiosło, budowa dróg.

Silnik niskoobrotowy:
Silniki wysokoprężne pracujące z prędkością obrotową 1500 obr/min. Silniki przeznaczone do ciągłej eksploatacji: 24 godziny na dobę.
Żywotność: 10 000- 20 000 godzin.
Obszar stosowania: Zasilanie elektryczne i awaryjne.

System rozruchowy

System rozruchowy

Rozrusznik ręczny

wykorzystujący linkę i automatyczny zwijacz.

Rozrusznik elektryczny

za pośrednictwem stacyjki (konieczne jest zastosowanie akumulatora).

System synchroniczny i asynchroniczny

System synchroniczny i asynchroniczny

Synchroniczny

Asynchroniczny

ZastosowanieWszystkie odbiorniki rezystancyjne i indukcyjneTylko odbiorniki rezystancyjne, bez ograniczeń
Odbiorniki indukcyjne, z ograniczeniami
Parametry rozruchuSwobodny rozruch niezależnie od odbiornika Agregaty ze sterowaniem złożonymi potrójnym prądem rozruchowym.
Agregaty DUPLEX z poczwórnym prądem rozruchowym
Ograniczone możliwości rozruchowe odbiornikówo dużych wymaganiach dotyczących rozruchu, dotyczy agregatów bez wzmocnienia rozruchu. W przypadku agregatów ze wzmocnieniem rozruchu konieczne jest duże przewymiarowanie agregatu
ObciążalnośćMożliwość obciążenia generatora do 100% i zmniejszenia
przez to jego wymiarów
Przy odbiornikach indukcyjnych możliwość
obciążenia tylko do 1/3
(bez wzmocnienia), 2/3 (ze wzmocnieniem)
SterowanieSterowanie mechaniczne IP 23
Sterowanie elektroniczne IP 54
Zazwyczaj bez sterowania, kondensator
Rodzaj ochronyZależnie od konstrukcji, chłodzenie wewnętrzne IP 23
Zależnie od konstrukcji, chłodzenie zewnętrzne IP 54
Zależnie od konstrukcji IP 54, chłodzenie zewnętrzne
Środki ochronneZabezpieczenie przed przeciążeniem jako ochrona osób
Wyłącznik różnicowoprądowy nie jest konieczny
Zabezpieczenie przed przeciążeniem jako ochrona osób
Wyłącznik różnicowoprądowy nie jest konieczny

Precyzja parametrów prądu

Precyzja parametrów prądu
Agregat asynchroniczny 230/400 V
ze sterowaniem kondensatorowym
do zasilania odbiorników o niskim prądzie rozruchowym, bez możliwości przeciążenia
Agregat synchroniczny 230 V
ze sterowaniem kondensatorowym
do zasilania odbiorników z prądem rozruchowym, nie przystosowany do odbiorników elektronicznych
Agregat synchroniczny 230 V
ze sterowaniem AVR*
stabilne napięcie wyjściowe, nadające się do prostych odbiorników oraz do odbiorników o niskim prądzie rozruchowym, nieprzystosowany do odbiorników o bardzo wysokim prądzie rozruchowym
Agregat synchroniczny 400 V
ze sterowaniem złożonym**
do zasilania odbiorników z wysokim prądem rozruchowym, nie przystosowany do odbiorników elektronicznych, całkowicie nieprzystosowany do asymetrii obciążenia***
Agregat synchroniczny 230 V
ze sterowaniem inwerterowym
uniwersalny agregat o precyzyjnym napięciu i częstotliwości zasilania przystosowany do wrażliwych odbiorników oraz odbiorników nie wymagających wysokiego prądu rozruchowego
Agregat DUPLEX 230/400 V
ze sterowaniem elektronicznym
uniwersalny agregat o precyzyjnym napięciu i częstotliwości zasilania, asymetrii obciążenia i do wrażliwych odbiorników oraz odbiorników wymagających wysokiego prądu rozruchowego
* AVR (Automatic Voltage Regulation) to automatyczna regulacja napięcia ** Sterowanie napięciem agrregatu następuje za pośrednictwem dodatkowego pola magnetycznego (dodatkowy transformator wbudowany w stojanie) *** Obciążenie niesymetryczne to nierównomierne obciążenie faz agregatu trójfazowego
Rodzaje prądu

Rodzaje prądu

Prąd stały, prąd zmienny, prąd trójfazowy Prąd stały 12 V
wykorzystywany do ładowania akumulatorów

Prąd zmienny jednofazowy 230 V
najszerzej rozpowszechniony typ prądu, służący do zasilania prawie wszystkich elektronarzędzi, oświetlenia oraz urządzeń ogrodowych i budo- wlanych

Prąd trójfazowy 400 V
wykorzystywany w gospodarstwie domowym do zasilania urządzeń o dużej mocy takich jak pralki lub piece, a w warunkach budowlanych do zasilania urządzeń takich jak dźwigi lub piły tarczowe

Znaczenie skrótów

V = Volt napięcie elektryczne (12/230/400)
Hz = Hertz częstotliwość (50/60)
A = Amper natężenie
W = Wat (x 1000 = kW) Moc skuteczna
VA Cos = Volt Amper (x 1000 = kVA) Moc pozorna
Cos (phi) = ustalony normatywnie Współczynnik sprawności
Współczynnik sprawności (0,8 -1)